free web design templates


Adatkezelési tájékoztató/Süti tájékoztató

Személyes adatok védelme
Ez a weboldal nem gyűjt és nem kezel személyes adatokat. Az eléréséhez nem kell megadnia semmilyen személyes adatot, ezért személyes adatait, például nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét stb. nem tároljuk.  Amennyiben Ön felveszi velünk a kapcsolatot (üzenetet küld, telefonál, stb.), és ezáltal megad személyes adatokat, az alábbi törvényi előírások szerint kezeljük adatait.

Süti/Cookie tájékoztató
Ez a weboldal nem használ sütiket, de az Uniós törvények értelmében felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalak a felhasználói élmény javítása (pl. animációk, képek, betűtípusok gyorsabb betöltődése), a látogatók viselkedésének személyes adatok nélküli, statisztikai célú rögzítése valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használhatnak. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a tájékoztatás után is használja a weboldalakat, azzal elfogadja a sütik használatát.  

A balaton295.hu honlap üzemeltetője, a Vega Yachtsport Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

https://www.vegayacht.hu
https://www.vitorlastanfolyam.net
https://balaton295.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról:

https:https://www.vegayacht.hu/adatvedelem/
https:http://www.vitorlastanfolyam.net/adatvedelem/
https://balaton295.hu/privacy.html

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az adatkezelő

Név: Vega Yachtsport Kft.
Székhely: 1132 Budapest Gyöngyház u 12.
Adószám: 12324581-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-666013
Telefon: 06209350198
Központi email: vegayacht@vegayacht.hu

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: vegayacht@vegayacht.hu, telefon +36 20/526-0520

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja az vegayacht.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
Ez a honlap a látogatás során szándékosan nem gyűjt semmilyen személyes adatot, sem regisztrációval, sem hírlevélre való feliratkozással. Ha a látogató/felhasználó felveszi velünk a kapcsolatot telefonon vagy email-ben, és ennek során önkéntesen megad személyes adatokat, azt csak az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tegye.

2. A kezelt adatok és érintettek köre
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

3. Az adatkezelés célja
A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az adoratevk@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

5. Az adatfeldolgozók köre
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Közösségi oldalak:
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a vegayacht@vegayacht.hu e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt is a vegayacht@vegayacht.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

7. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

Az vegayacht.hu, vitorlastanfolyam.net, balaton295.hu weboldal a

Hostmonster
560 Timpanogos Pkwy
Orem, UT 84097
web: https://www.hostmonster.com

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

8. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Vega Yachtsport Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

FRISSÍTVE: 2018. május 24.
Vega Yachtsport Kft.
Vega Yachtsport

8230 Balatonfüred,
Tihanyi út 1.

Hivatkozások

vegayacht.hu
Vitorláshajó bérlés, kölcsönzés
Vitorlás tanfolyam